Tìm kiếm

Bài viết gần đây

Sản phẩm bán chạy

Chứng nhận của Bureau Veritas

Bureau Veritas Chứng nhận: Sản phẩm của chúng tôi An toàn cho sức khỏe người dùng đạt tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường Châu Âu và Mỹ.

Bureau Veritas là một trong các tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chứng nhận, cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận đa dạng trong lĩnh vực Chất Lượng, Sức khỏe & An toàn, Môi trường và Trách Nhiệm Xã Hội (QHSE-SR)bao gồm: ISOTS 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, ISO14001 (ANAB), IRIS (UNIFE), FSC (ASI) và Bureau Veritas Certification Tổ chức SAS Chi nhánh tại Anh: ISO9001, ISO14001, ISO22001, FSCC, BRC, ISO 27001, EMAS, EN9100 / 9110/9120, EUETS (Anh)

Để hiểu thêm về Bureau Veritas truy cập tại http://www.bureauveritas.vn/